gabinet kosmetyczny jelenia góra
kosmetolog jelenia góra
Voucher upominkowy

gabinet kosmetyczny w Jeleniej Górze

Regulamin zakupu oraz korzystania z Voucherów upominkowych Ambasady Urody


I. Warunki ogólne

 1. Voucher upominkowy może być realizowany wyłącznie na usługi w gabinecie Ambasada Urody
 2. Voucher nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.
 3. Od momentu przekazania Voucheru Nabywcy, gabinet nie ponosi odpowiedzialności za jego zniszczenie czy utratę.
 4. Ambasada Urody nie wystawia duplikatów Voucherów.
 5. Voucher jest ważny 2 miesiące od daty zakupu.

II. Zasady korzystania z Vouchera

 1. Przed wykorzystaniem usługi, Użytkownik przedstawia w recepcji oryginał Vouchera uprawniającego go do korzystania z określonych usług. Nieokazanie Vouchera skutkuje odmową wykonania zabiegu.
 2. Voucher stanowi zaproszenie dla 1 osoby, właściciel Vouchera zobowiązany jest do wcześniejszej rejestracji terminu usługi w recepcji Ambasady Urody osobiście, bądź pod numerem telefonu +48 75 644 99 44.
 3. Voucher nie dotyczy zabiegów objętych promocją.
 4. Voucher nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.
 5. W przypadku Vouchera imiennego, korzystać z niego może tylko jedna osoba.
 6. Odwołanie umówionej wizyty musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed jej terminem.
 7. W przypadku nieodwołania wizyty, kwota przeznaczona na umówiony zabieg przepada.

III. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią ninejszego Regulaminu, akceptuje jego treść i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.ambasadaurody.jgora.pl oraz w recepcji gabinetu Ambasada Urody
 3. Ambasada Urody zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez gabinet, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w recepcji oraz na stronie internetowej www.ambasadaurody.jgora.pl
do góry